مصوبات شورای پنجم
 
 

بسمه تعالی

مصوبات شورای اسلامی شهر شهریار (دوره پنجم )

اول شهریور 96 لغایت پایان سال 97

تعداد جلسات 143 جمع کل دستور جلسات 1666

1007 مصوبه

584 سایر شامل : مخالفت 283 مورد ، عودت به شهرداری 133مورد ،خارج از دستور جلسه 22 مورد ، قرائت در جلسه 10 مورد ، موکول به جلسه بعدی 130 مورد ، اعلام وصول 3 مورد ، بررسی وضعیت پروژه ها 3

75 عودت به کمیسیونهای شورای شهر و ارائه گزارش کمیسیونها

فهرست مصوبات :

تصویب آئین نامها ، اساسنامه ها ، انتخابات و مصوبات داخلی ، بودجه و نام گذاری 38 مصوبه

ماده 17 120 مصوبه

ماده 16 37 مصوبه

عمرانی 10 مصوبه

اداری 24 مصوبه

مالی 270 مصوبه

شهرسازی 247 مصوبه

رفع ابهام 150 مصوبه

اصرار بر مصوبه 15 مصوبه

عدم اصرار بر مصویه 1 مصوبه

اصلاح مصوبه 12 مصوبه

تغییر مصوبه 1 مصوبه

اصلاح لایحه 2 مصوبه ص 67/140/

ابطال مصوبه 1 مصوبه

توضیح مصوبه و صورتجلسه 0 مصوبه

خدمات شهری 41 مصوبه

فروش زمین 14 مصوبه

اجاره زمین 3 مصوبه

واگذاری زمین ، ملک از سوی شهرداری 16 مصوبه

خریداری ملک و زمین 2 مصوبه

تمدید واگذاری زمین 1 مصوبه

واگذاری ملک ( تجاری ، اداری ، مسکونی ) به شهرداری بابت بدهی 1 مصوبه

اهداء زمین به شهرداری از سوی اشخاص 1 مصوبه

از ابتدا فعالیت تا این جلسه : 135جلسه رسمی و 8 جلسه فوق العاده برگزار شده

آمار لایحه های دو فوریتی تا این جلسه : 50 مورد

مصوبات مخالفت شده از سوی فرمانداری از جلسه 1 تا جلسه 138 0 مورد

ارسال پرونده به هیئت حل اختلاف استان تهران ازجلسه 1 تا جلسه 139 9 مورد

 
تاریخ به روزرسانی:
1398/02/25
تعداد بازدید:
94
Powered by DorsaPortal